ประกาศ กรมวิชาการเกษตร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

ผลสอบ หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ส าหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรม (รายเก่า)  ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียด

วันที่ประกาศ 2018-12-26


Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ