สรุปรายงานผลการจัดฝึกอบรมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในพื้นที่จังหวัดเลย) ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

สรุปรายงานผลการจัดฝึกอบรมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในพื้นที่จังหวัดเลย)ดำเนินการเมื่อวันที่  28 มิถุนายน  2561ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดเลยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยร่วมกับ เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดเลย ได้รับร่วมกันจัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP และอินทรีย์พืช)        ในพื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย     ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย   รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ประกาศ 2018-09-12


Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ