ผลสอบหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่1สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรม(รายเก่า) ระหว่างวันที่ 14-15ธันวำคม พ.ศ. 2560

ผลสอบหลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร"ประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่1สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรม(รายเก่า) ระหว่างวันที่ 14-15ธันวำคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น      รายละเอียด | ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอทั้งหมดที่นี่ | ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอที่ละไฟล์

 

 

 

วันที่ประกาศ 2017-12-28


Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ