ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.3)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.3) 

https://sekillinickyazi.com/

วันที่ประกาศ 2022-03-08

Responsive image

รอบรู้วิชาการเกษตรกับ สวพ3

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ