ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าวกิจกรรม วันที่ประกาศ อ่าน
1
นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 6/2563 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 2020-10-20 12:10:42
3
2
นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.3 ครั้งที่ 10/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒน 2020-10-20 12:06:47
1
3
นายจำลอง กกรัมย์ พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 2020-10-15 21:43:38
3
4
นายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3 และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีรัฐมนตรีช่ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 2020-10-10 01:13:25
6
5
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 2020-09-26 03:04:09
21
6
นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.3 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเข 2020-09-20 02:03:40
15
7
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมบันทึกรายการวิทยุ รอบรู้วิชาการเกษตร 2020-09-15 11:19:37
17
8
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย 1/2563 2020-09-15 11:16:53
14
9
นางเอมอร เพชรทอง,นางรัติกาล ยุทธลป์และนายชาญชัย มาสนา นักวิชาการเกษตรกลุ่มวิชาการ สวพ.3 ร่วมกันบันทึกรายการวิทยุเทคโนโลยีการผลิตพืช ณ สถานีวิทยุ มก.ขอนแก่น 2020-09-11 04:17:31
14
10
นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชฯ เป็นประธานการเปิดประชุมโครงการปลูกพืชในโรงเรือน 2020-09-11 04:10:38
11

ทั้งหมด 40 จำนวนหน้า : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ