พื้นที่รับผิดชอบ

              พื้นที่รับผิดชอบ

             1. จังหวัดกาฬสินธุ์
             2. จังหวัดขอนแก่น
             3. จังหวัดชัยภูมิ
             4. จังหวัดเลย
             5. จังหวัดหนองบัวลำภู
             6. จังหวัดอุดรธานี
             7. จังหวัดสกลนคร
             8. จังหวัดนครพนม
             9. จังหวัดมุกดาหาร
             10. จังหวัดหนองคาย
             11. จังหวัดบึงกาฬ

 
Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ