การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

ครั้งที่  2/2561 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสมจินตนา ทุมแสน ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม ซึ่งมีการขอการรับรองแหล่งผลิต   พืชอินทรีย์ จำนวน 4 จังหวัด คือ จ.เลย จ.บึงกาฬ จ.ขอนแก่น และ จ.กาฬสินธุ์ และ GAP พืช จำนวน 11 จังหวัด คือ           จ.หนองคาย จ.สกลนคร จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.มุกดาหาร จ.ชัยภูมิ  จ.นครพนม จ.เลย จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวลำภู ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ รายละเอียด

 

วันที่ประกาศ : 2018-02-23 05:21:51 อ่าน : 690


Back to การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ