การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่12/2560

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 19-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ อาคารฝึกอบรม สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

 รายละเอียด คลิกที่นี่

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสมจินตนา ทุมแสน ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม ซึ่งมีการขอการรับรองแหล่งผลิต  พืชอินทรีย์ จำนวน 4 จังหวัด คือ จ.เลย จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวลำภู และ GAP พืช จำนวน 10 จังหวัด คือ        จ.สกลนคร จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.มุกดาหาร จ.ชัยภูมิ จ.นครพนม จ.เลย จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองบัวลำภู ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

 

           

  1. แหล่งผลิตพืชอินทรีย์          

1.1 เสนอแปลงต่ออายุ

ผ่าน                     จำนวน

-

แปลง

ไม่ผ่าน                 จำนวน

1

แปลง

รวม

1

แปลง

1.2 เสนอแปลงใหม่

ผ่าน                     จำนวน

1

แปลง

ไม่ผ่าน                 จำนวน

-

แปลง

รวม

1

แปลง

1.3 เสนอแปลงระยะปรับเปลี่ยน

ผ่าน                     จำนวน

5

แปลง

ไม่ผ่าน                 จำนวน

2

แปลง

รวม

7

แปลง

รวมทั้งสิ้น

9

แปลง

 

   2. แหล่งผลิต GAP พืช

 

2.1 เสนอแปลงใหม่

ผ่าน                   จำนวน

112

แปลง

ไม่ผ่าน                 จำนวน

22

แปลง

รวม

134

แปลง

1.2 เสนอแปลงตรวจติดตาม

คงไว้                 จำนวน

29

แปลง

ยกเลิก              จำนวน

13

แปลง

รวม

42

แปลง

1.3 เสนอแปลงตรวจต่ออายุ

ผ่าน                   จำนวน

102

แปลง

ยกเลิก                 จำนวน

63

แปลง

รวม

165

แปลง

รวมทั้งสิ้น

439

แปลง

วันที่ประกาศ : 2017-12-26 09:39:03 อ่าน : 416


Back to การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่12/2560

Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ