ไฟล์นำเสนอ การฝึกอบรม ระบบการจัดการคุณภาพ GAP รายพืช(มันสำประหลัง และ อ้อยโรงงาน)

ไฟล์นำเสนอ การฝึกอบรม ระบบการจัดการคุณภาพ GAP รายพืช(มันสำประหลัง และ อ้อยโรงงาน) 

ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมือง จ. ขอนแก่น 

รายละเอียดเอกสาร คลิกที่นี้

วันที่ประกาศ : 2017-12-07 03:40:19 อ่าน : 474


Back to ไฟล์นำเสนอ การฝึกอบรม ระบบการจัดการคุณภาพ GAP รายพืช(มันสำประหลัง และ อ้อยโรงงาน)

Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ