ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าวกิจกรรม วันที่ประกาศ อ่าน
1
ผอ.สวพ.3 ติดตามความพร้อมจุดตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ สหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูงจำกัด จ.มุกดาหาร 2019-02-05 23:06:31
53
2
ผอ.สวพ.3 ตรวจติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 2019-02-05 23:02:28
30
3
ผอ.สวพ.3 ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฎิบัติงาน ศวพ.มุกดาหาร 2019-02-05 22:56:52
22
4
ผอ.สวพ.3 เยี่ยมเยือนและสนับสนุนผลผลิตพืช ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พืช 2019-01-28 11:36:52
29
5
KTV สัมภาษณ์ ผอ.สวพ.3 ในการจัดนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตรในงานเกษตรอีสานปี 2562 2019-01-22 11:30:09
62
6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 2019-01-15 06:44:56
38
7
แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 2019-01-10 09:12:28
33
8
กิจกรรมกรมวิชาการเกษตร 2018-12-28 15:24:19
37
9
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV 2018-11-29 04:51:16
40
10
กรมวิชาการเกษตร เพื่อเกษตรกร 2018-04-25 11:19:27
127

ทั้งหมด 36 จำนวนหน้า : 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>

Responsive image

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ