ประชาสัมพันธ์

เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้ที่ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ(Q-shop)เป็นร้านค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานร้าน Q-shop จากกรมวิชาการเกษตรรูปกิจกรรมหน่วยงาน

...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

อ่าน

...

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 8/2564

อ่าน

...

วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556) ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่าน

...

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2564

อ่าน

...

วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 7/2564

อ่าน

...

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมแปลงผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP

อ่าน

...

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์

อ่าน

...

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กระนวน

อ่าน

...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่ 5/2564

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.3) และ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.3) 2021-04-09
459
2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 2021-03-30
549
3
ผลการสอบ หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 และ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 2021-03-29
1284
4
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.3) เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.3) และตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.3) 2021-03-17
753
5
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.3) และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.3) 2021-03-01
2118
ทั้งหมด 61 จำนวนหน้า : 13 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>


กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ

กลุ่มวิชาการ


ทั้งหมด 1 จำนวนหน้า : 1 หน้า : 1

กลุ่มพัฒนาตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต


ทั้งหมด 8 จำนวนหน้า : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>

การจัดการองค์ความรู้(knowledge management)


Responsive image

รอบรู้วิชาการเกษตรกับ สวพ3

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ