วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ศวพ.หนองคาย โดยนายพสุ สกุลอารีวัฒนา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศวพ.หนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมรวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของงานการเงินและติดตามงามผลิตพนธุ์พืช(ผ.2)    ของ ศวพ.หนองคาย