วันที่ 13 มิถุนายน 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และตรวจราชการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และตรวจราชการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย