ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

       พ.ศ. ๒๕๐๔ สถานีขยายพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
       พ.ศ. ๒๕๑๖ สถานีทดลองพืชสวนนครพนม กรมวิชาการเกษตร
       พ.ศ. ๒๕๔๖ ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิต กรมวิชาการเกษตร
       พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร       

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme