หน้าหลัก

แหล่งความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ

วันที่ประกาศ

วงเงินรวม

เรื่อง

ดาวโหลด

1

 5 ก.พ. 2562

 1,600.00

ซื้อวัสดุทำไส้เดือนฝอย
ค.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2

 5 ก.พ. 2562

 790.00

จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L-210
(7440-002-007 ศวพ.นพ.3/58)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

3

 28 ม.ค. 2562

 60,000.00

ซื้อพันธุ์พืชโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

4

 28 ม.ค. 2562

 7,200.00

ซื้อข้าวฟ่างงานผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอตเฟต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

5

21 ม.ค. 2562 

 3,724.67

ตรวจเช็คระยะ 129,700 กม. รถยนต์ทะเบียน นข 1954 นครพนม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


6

 21 ม.ค. 2562

 2,396.80

ตรวจเช็คระยะ 230,000 กม. รถยนต์ทะเบียน กง 9276 นครพนม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

7

 21 ม.ค. 2562

 6,223.00

ซื้อวัสดุสำนักงาน งาน พ.ร.บ. 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme