หน้าหลัก

>> หนังสือ/คู่มือเผยแพร่

การผลิตฟ้าทะลายโจร
5/5
การผลิตพืชสกุลกัญชา
5/5
ขออนุญาตปลูกกัญชา
5/5

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร  (Download)

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม (Downlond)

คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร (Download)

>> เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์

 – การอบรมการปลูกลิ้นจี่ นครพนม1  >> คลิกที่นี้

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme