หน้าหลัก

แหล่งความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ

วันที่ประกาศ

วงเงินรวม

เรื่อง

ดาวโหลด

1

 19 เม.ย. 2562

 7,885.00

ซื้อวัสดุซ่อมเรือนเพาะชำ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2

 19 เม.ย. 2562

15,050.00

ซื้อวัสดุทำบ่อเลี้ยงแหนแดง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

3

22 เม.ย. 2562

 19,900.00

ซื้อวัสดุทำชั้นวางชัวภัณฑ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

4

19 เม.ย. 2562

 12,975.00

ซื้อวัสดุทำชั้นเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

5

19 เม.ย. 2562

 19,000.00

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


6

10 เม.ย. 2562

 7,800.00

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 5806 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

7

19 เม.ย. 2562

 19,400.00

ซื้อวัสดุไฟฟ้าโรงกล้วยไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

>>>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 144 หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-532586, 081-3730940 โทรสาร : 042-532586 <<<< Frontier Theme