ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าเว็บ http://www.gprocurement.go.th โดยให้เลือก ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาขั้นสูง”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme