หน้าหลัก

แหล่งความรู้

ข่าว/กิจกรรม

4 มกราคม 2563 ศวพ.มุกดาหาร ร่วมกับโครงการ #ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ” ณ โครงการฟาร…

แจ้งข่าว #ร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัด #มุกดาหาร และใกล้เคียง ทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ใบประกาศณียบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร กำลังจะหมดอายุ ขอเชิญสม…

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme