หน้าหลัก

ห้ามนำเขามันสำปะหลัง

แหล่งความรู้

ข่าว/กิจกรรม

27 สิงหาคม 2564 ศวพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำลกกตูม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการเลือกซื้อ …

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวุฒิชัย กากแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  พร้อมเจ้าหน้าที่ ศวพ.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม หลักสูตร “การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผล…

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme