ศวพ.มุกดาหาร

หน้าหลัก

แหล่งความรู้

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ผอ.สวพ.3 และ ผอ.ศวพ.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (คลิก)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และนายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากฯ

อบรมเกษตรกร “การผลิตพืชไร่และพืชหลังนา(คลิก)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างดอนม่วงพัฒนาตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในหลักสูตร “การผลิตพืชไร่และพืชหลังนา” จำนวน 30 ราย ณ โครงการฟาร์มฯ

ผอ.ศวพ.มุกดาหาร ร่วมงานโครงการอบรมหมอดินอาสาฯ (คลิก)

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผอ.ศวพ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล และจัดนิทรรศการ พร้อมร่วมเสวนาน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปรับใช้ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันดินโลก ปี 2561  ของจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme