หน้าหลัก

แหล่งความรู้

กิจกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร รับรางวัลโครงการพิเศษ ระดับดี ของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2562 จากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการสัมมนา YEAR END SEMI…

เมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หลักสูตร “การระบุการเกษตรที่ชาญฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อขยายผลในประเทศไทย The 1st Reg…

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ สวพ.3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ศวพ.นครพนม มีจุดประสงค์เพื่อสรา้งความเข้าใจ ให้ก…

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โดยการประชุมประจำเดือนนี้ ได้สัญจรจัดประชุมที…

เอกสารเผยแพร่

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme