หน้าหลัก

13-10-2563

แหล่งความรู้

กิจกรรม

    แหนแดงเป็นพืชที่ถูกนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในการผลิตพืชกันมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์    แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนอนผีเสื้อกัดกินแหนแดงกันเข้ามามาก หนอนผี…

       นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ล่าสุดพบโรคใบด่างระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังข…

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme