หน้าหลัก

post

แหล่งความรู้

สามสาร

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ สวพ.3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ศวพ.นครพนม มีจุดประสงค์เพื่อสรา้งความเข้าใจ ให้ก…

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โดยการประชุมประจำเดือนนี้ ได้สัญจรจัดประชุมที…

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร และนักวิชาการเกษตรของศวพ.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สว…

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ศวพ.มุกดาหารร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลด้านพืช (ระดับจังหวัด) จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน…

เอกสารเผยแพร่

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme