หน้าหลัก

แหล่งความรู้

ข่าว/กิจกรรม

   วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ศวพ.มุกดาหาร ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตพืชปลอดภัยในโรงเรือน” วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้ และนำเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยในระบบโรงเ…

27 สิงหาคม 2564 ศวพ.มุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำลกกตูม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการเลือกซื้อ …

เอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 042 611 439 E:mail Mukdafces@yahoo.com Frontier Theme