ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ ศวพ.เลย

 

นายจักรพันธ์ ไตรฟื้น
ช่างซ่อมบำรุง ช4
นายสมบัติ แก้วสา
ช่างซ่อมบำรุง ช3
นายสุทิน แก้วบุตรดี
พนักงานการเกษตร ส2
นางบัวศิลป์ ธรรมมิยะ
พนักงานพิมพ์ ส3
นายวีระชัย โอนแก้ว
ช่างซ่อมบำรุง ช3