หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร”

วันที่ 1 เมษายน 2564   นางเพชรรัตน์ พลชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์  แพงจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร” บริเวณ…

สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ให้เกษตรกร

วันที่ 1 เมษายน 2564    นางเพชรรัตน์ พลชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ให้เกษตรกร และให้คำแนะนำการผลิตพืชเพื่อสร้าง…

ร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 10​

วันที่ 1 เมษายน 2564          นางสาววิภารัตน์​ ดำริเข้มตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ​เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่…

ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช GAP พืช องุ่น

วันที่ 31 มีนาคม 2564         นางกันตินันท์ บุษบา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เข้าตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช  GAP พืช องุ่น บ้านเมี่ยง ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหว…

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2564     นางสาวธารารัตน์  บุญเรื่องศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ…

เข้าร่วมกิจกรรมอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม 2564          นางสาวพรทิพย์  แพงจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มอบหมายให้บุคลากรภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เข้าร่วมกิจกรรมอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณตลาดเย็นบ…

เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย

วันที่ 30 มีนาคม 2564                นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เข้าดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในงานดอกฝ้ายบาน  สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี  2564 ระหว่างสันที่  1 – 9 เมษายน…

จัดฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน

วันที่ 30 มีนาคม 2564                   นายสิทธานต์  ชมภูแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ  ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์  แพงจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย จัดฝึกอบรมหลักสูตร  เกษตรทฤษฏีใหม่  เกษตรผสมผสาน  และการจัดทำบั…