หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสุขุม ขวัญยืน ผู้อำนวยการศูนย์วิจ้ยและพัฒนาการเกษตรเลย ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา พุทธพาท นางนันท์นภัส แสงโฮง นางสาววราภรณ์ กงบุราณ นางสาวภูสุดา พินแย้ม เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำลำคลอง ณ บริเวณห…