ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

ที่อยู่ 81 ม.8 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์ 042 804 409, 042 804 357

E-mail : Loeiptsc@gmail.com