หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

กิจกรรมอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยเข้าร่วมกิจกรรมอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. บริเวณด้านหน้าสวนรุกขชาติปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จัดพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภ…

การประชุมการจัดการเว็บไชต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมการจัดการเว็บไชต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย : PARk Sp

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงาน และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน พร้อมรับฟังนโยบายแผนงานของปีงบประมาณ 2564 โดย นางสาววิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล รักษาการผ…

1 2 4