หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ร่วมกิจกรรมคลีนิกพืช โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว ตำบลพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มอบหมายให้นางสาวลาวัณย์ จันทร์อัมพร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมกิจกรรมคลีนิกพืช โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ร่วมจัดนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2565 ณ ศพก.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

                     นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยมอบหมายให้ นางสาวกมลทิพย์ สังข์แก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำป…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มอบต้นฟ้าทะลายโจร ให้สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด และเยี่ยมชมแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร ของตำรวจภูธรจังหวัดเลย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทย

นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มอบหมายให้ นางสาวลาวัณย์ จันทร์อัมพร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจร พร้อมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันกำจัดโรคพืช ให้สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด เพื่อจัดทำแปลงสาธิต และขย…

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่​ เข้าติดตามการทดสอบและขยายผลเทคโนโลยี การผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ณ แปลงเกษตรกร​ต้นแบบ

  นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และคณะเจ้าหน้าที่​ เข้าติดตามการทดสอบและขยายผลเทคโนโลยี การผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ณ แปลงเกษตรกร​ต้นแบบ​ นายคำสิงห์​ หารหนองบัว​ บ้านท่อน​ ตำบลโนนท่อน​ อำเภ…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ร่วมจัดนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2565

                    นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ พลชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาวปริยพัชร ทองมั่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ร่วมจัดนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2565

                        นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มอบหมายให้ นางสาวปริยพัชร ทองมั่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจ…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย นำคณะเจ้าหน้าที่ กปร. กรมวิชาการเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

               นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยนำ นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเ…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย นำคณะเจ้าหน้าที่ กปร. กรมวิชาการเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

                           นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย มอบหมายให้ นางสาวลาวัณย์ จันทร์อัมพร นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ นำ นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้…

1 2 18