หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 มีแผนแจกปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสม้ครใจเข้าร่วมโครงการ  โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตาม ศพก. ทั้ง 14 อำเภอ