หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยต้านโควิด-19

นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย นำทีมเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นฟ้าทะลายโจรภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ เพื่อผลิตต้นฟ้าทะลายโจรสำหรับบุคลากรภายในศูนย์วิจัยฯ และเพื่อขยายพันธุ์สำหรับผู้สนใจนำไปปลูกเป็นสมุนไพรประจำบ้านในสถานการณ์ที่…

เป็นวิทยากรการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 2 เมษายน 2564   นางกุลนาถ บุตรดีศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรและคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เป็นวิทยากรการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเล…

ตรวจติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

วันที่ 2 เมษายน 2564                    นางเพชรรัตน์ พลชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ตรวจติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ชั้นพันธุ์จ…

ร่วมจัดนิทรรศการ งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564      นายวิเนตร ก้อนพิลา นักวิชาการเกษตรและคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ร่วมจัดนิทรรศการ งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2564 ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอ…

ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช GAP ขิง และส่งมอบใบ Q ฟักทองญี่ปุ่น

วันที่ 2 เมษายน 2564       นายวชิรวิชญ์  บุษบา นักวิชาการเกษตรและคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เข้าตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช  GAP ขิง   ตำบลกกสะทอน ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และส่งมอบใบ Q…

ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช GAP มะคาเดเมีย และแก้วมังกร ลิ้นจี่

วันที่ 1 เมษายน 2564         นางกันตินันท์ บุษบา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เข้าตรวจประเมินแหล่งผลิตพืช  GAP มะคาเดเมีย และแก้วมังกร บ้านโป่งกวาง ตำบลปลาบ่า อำเ…

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั่งที่ 3/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564                   นายสิทธานต์  ชมภูแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวพรทิพย์  แพงจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั่งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีทัศ…

1 2 11