ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นำพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายชัยวิชิต ภูสุดสูง อายุ 42 ปี (ผู้เสียชีวิต)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวอัมภาพร ภูคัดสะมาตร์…

มอบเงินร่วมบริจาคช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลยางตลาด เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางพนาวัลย์ สุธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวพรชนก เดชพลมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ…

นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร ศวพ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

ในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร ศวพ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางแคทลิยา  เอกอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เพื่อศึกษาดูงานการเลี้ยงหนอนกินรังผึ้งสำหรับผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงและรับมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เพื่อใช้สนับสนุนในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและงานตามนโยบายอื่นๆ

1 2 17