ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบวัคซีนให้กับตัวแทนเกษตรกร 21 ตำบลในอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบวัคซีนให้กับตัวแทนเกษตรกร 21 ตำบลในอำเภอยางตลาด…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และพบปะสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และพบปะสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร…

แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกร

วันที่ 15 กันยายน 2564  นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนรับต้นกล้าผ่านระบบ application ของกรมวิชาการเกษตร/…

นำพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายชัยวิชิต ภูสุดสูง อายุ 42 ปี (ผู้เสียชีวิต)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวอัมภาพร ภูคัดสะมาตร์…

1 2 18