ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ให้สัมภาษณ์ถึงการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ โดยบูรณาการการทำงานของทีมสารวัตรเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนภาค 4  กองกำกับการสืบสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สภ.กุฉินารายณ์ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จำนวน  5 ราย ในฐานความผิดขายปุ๋ยโดยไม่มีใบอนุญาต…

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) รอบที่ 2/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการของกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากาฬสินธุ์ นางแคทลิยา เอกอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12…

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหว้ดและระดับอำเภอ เกษตรอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ท้องถิ่นร่วมเปิดงาน ในส่วน ศวพ.กาฬสินธุ์ได้แสดงนิทรรศการ ด้านวิชาเกษตร งานพ.ร.บ…

1 2 5