ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางแคทลิยา  เอกอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เพื่อศึกษาดูงานการเลี้ยงหนอนกินรังผึ้งสำหรับผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงและรับมอบปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เพื่อใช้สนับสนุนในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและงานตามนโยบายอื่นๆ

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางแคทลิยา เอกอุ่น…

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคบ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มเลี้ยงโคบ้านสามหนอง ตำบลโคกสะอาด…

นำทีมผู้สื่อข่าวช่อง 9 อสมท.ถ่ายทำรายการเช้าชวนคุย ที่แปลงพืชอินทรีย์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ของนางสีสุพัน อุทรักษ์

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ นางสนิทพิมพ์…

1 2 17