ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ.บริเวณหนองเลิงเปลือย

วันที่ 17สิงหาคม 2565 นายบุญช่วย  สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายวิรัช ปัตลา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ …

งานสัมมนาคณะกรรมการ”อาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทน กรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลและจัดนิทรรศการเรื่อง”สารวัตรเกษตรอาสา…

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม หลักสูตรการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์…

1 2 20