ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกร

วันที่ 15 กันยายน 2564  นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนรับต้นกล้าผ่านระบบ application ของกรมวิชาการเกษตร/…

นำพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวและร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายชัยวิชิต ภูสุดสูง อายุ 42 ปี (ผู้เสียชีวิต)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวอัมภาพร ภูคัดสะมาตร์…

มอบเงินร่วมบริจาคช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลยางตลาด เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางพนาวัลย์ สุธรรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวพรชนก เดชพลมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ…

นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร ศวพ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

ในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากร ศวพ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

1 2 18