ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์”

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ศาลเจ้าโสมพะมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมประมาณ…

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญ(สวพ.3) ผู้อำนวยการศูนย์/กลุ่ม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ รับฟังรายงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญ(สวพ.3) ผู้อำนวยการศูนย์/กลุ่ม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ รับฟังรายงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญช่วย สงฆนาม…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) เสร็จแล้วเดินทางมาตรวจเยี่ยมและปลูกต้นไม้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์…

การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ให้สัมภาษณ์ถึงการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ โดยบูรณาการการทำงานของทีมสารวัตรเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนภาค 4  กองกำกับการสืบสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สภ.กุฉินารายณ์ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จำนวน  5 ราย ในฐานความผิดขายปุ๋ยโดยไม่มีใบอนุญาต…

1 2 5