เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP  พืชมะม่วง ที่เกษตรกรขอรับรอง

นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานเข้าตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP  พืชมะม่วง ที่เกษตรกรขอรับรองในพื้นที่  ต.นาดี อ.ยางตลาด และ ต. ลำหนองแสง ต. หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงวันที่ 7-10 เมษายน 2563

Updated: 08/04/2020 — 14:24