ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการเกษตรในพื้นที่

25 มีนาคม 2563 นายวิรัช ปัตลา พร้อมทีมงานได้รับมอบหมายจาก นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ ให้เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการใช้สารเคมีทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการเกษตรในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในช่วงหน้าแล้งนี้

Updated: 26/03/2020 — 10:15