การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส COVID-19

24 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ คล่องดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ให้แก่เจ้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ทั้งนี้ให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่องด้วย
 

Updated: 27/03/2020 — 13:12