นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญ(สวพ.3) ผู้อำนวยการศูนย์/กลุ่ม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ รับฟังรายงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญ(สวพ.3) ผู้อำนวยการศูนย์/กลุ่ม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ รับฟังรายงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณตึกอำนวยการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
     

Updated: 24/09/2019 — 19:39