รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) เสร็จแล้วเดินทางมาตรวจเยี่ยมและปลูกต้นไม้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
  text

Updated: 08/09/2019 — 23:02