การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ให้สัมภาษณ์ถึงการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ โดยบูรณาการการทำงานของทีมสารวัตรเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนภาค 4  กองกำกับการสืบสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สภ.กุฉินารายณ์ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จำนวน  5 ราย ในฐานความผิดขายปุ๋ยโดยไม่มีใบอนุญาต และขายปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ พร้อมยึดรถยนต์ ปุ๋ย และของกลางอื่น เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการเลือกซื้อปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร และพันธุ์พืชควบคุมที่มีคุณภาพ ในช่วงเข้าสู่ฤดูการผลิต ปี 2562 นี้

Updated: 09/08/2019 — 15:49