คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงานและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหว้ดและระดับอำเภอ เกษตรอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ท้องถิ่นร่วมเปิดงาน ในส่วน ศวพ.กาฬสินธุ์ได้แสดงนิทรรศการ ด้านวิชาเกษตร งานพ.ร.บ งานผลิตพันธุ์ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ เผนแพร่ความรู้เรื่อง สาร3 สาร สนับสนุนพันธุ์ถั่วลิสงให้เกษตร จำนวน 390 กก.(100ถุง)และปุ๋ยหมักเติมอากาศ 250 ถุง

Updated: 02/08/2019 — 19:34