กิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา พร้อมด้วย  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ และ ถนนถีนานนท์ หลักกิโลเมตรที่ ๖๑๖-๖๑๘ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ถึงปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์
      

Updated: 31/07/2019 — 17:18