พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พ.ศ. 2562

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย ส งฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโปงลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์    

Updated: 31/07/2019 — 09:09