โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช ปัตลา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ บ้านผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

Updated: 31/07/2019 — 09:11