ประชุมจัดทำเว็บไซต์ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ได้มอบหมายให้ นางสาววัชรี อุบลครุฑ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวพรชนก เดชพลมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมจัดทำเว็บไซต์ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม โดย นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 ได้มอบหมายให้ นายชำนาญ กสิบาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้
   

Updated: 05/07/2019 — 11:15