บรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม พรบ.3 ฉบับและมาตรการ 3 สาร

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายวิรัช ปัตลา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม พรบ.3 ฉบับและมาตรการ 3 สาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจของกองกำกับการสืบสวนกาฬสินธุ์จำนวน 30 นาย ซึ่งได้วางแผนการทำงานร่วมกันในระยะต่อไปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมชัยสุนทร สถานีตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์

Updated: 18/06/2019 — 17:53