previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) เสร็จแล้วเดินทางมาตรวจเยี่ยมและปลูกต้นไม้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์…

การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ให้สัมภาษณ์ถึงการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ โดยบูรณาการการทำงานของทีมสารวัตรเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนภาค 4  กองกำกับการสืบสวนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สภ.กุฉินารายณ์ จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จำนวน  5 ราย ในฐานความผิดขายปุ๋ยโดยไม่มีใบอนุญาต…

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) รอบที่ 2/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการของกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากาฬสินธุ์ นางแคทลิยา เอกอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12…

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1 2 5