คู่มือมาตรฐานการให้บริการของงานการเงิน (สวพ.3 ขอนแก่น)

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของงานการเงิน (สวพ.3 ขอนแก่น)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการด้านรับเงิน

(ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ) รายละเอียด

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการด้านการจ่ายเงิน

(การเบิก-จ่ายเงิน) รายละเอียด

วันที่ประกาศ : 2020-05-13 10:55:24 อ่าน : 25


Back to ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด