ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.4) มาขึ้นบัญชีเป็น ผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.3)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.4) มาขึ้นบัญชีเป็น ผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.3) โหลดที่นี่

วันที่ประกาศ 2020-04-20


Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด