ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3)

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.3) โหลดที่นี่

วันที่ประกาศ 2020-04-16


Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด