เอกสารการบรรยายอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย 2563

เอกสารการบรรยายอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ปี 2563 

1. การขึ้นทะเบียน ฉลาก และการขออนุญาต วอ.

2. พรบ.ปุ๋ย

Q-shop

การเลือกซื้อ

ความเป็นพิษของสารกำจัดศัครู

วัชพืช

สูตรผสมของสาร

แมลง ไร ศัตรูพืช (วิภาดา ปลอดครบุรี).ppt

โรคพืช

 

วันที่ประกาศ 2020-03-10


Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด