รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 (รายใหม่) สำหรับผู้ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษณะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 (รายใหม่) สำหรับผู้ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษณะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อบรมวัตถุฯรุ่น 2 รายใหม่ 3-4 มี.ค.63 ขึ้นเวป 299_1

วันที่ประกาศ 2020-02-28


Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด