เปิดรับสมัคร หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัคร  หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียด ไฟล์แบบตอบรับ แบบตอบรับอบรม วอ. รุ่น 1 รายเก่า(12-13 ธ.ค.62)

วันที่ประกาศ 2019-10-01


Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด