อำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    1. วางแผนงานและโครงสร้างวิจัยและพัฒนาพืช

    2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช รวมทั้งทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

    3. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร

    4. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ

    5. เป็นศูนย์บริการด้านข้อมูลการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    6. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

tempobet tipobet giriş

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat

umzug basel cialis sipariş

bahis forum restbet
buy tiktok followers iptv
eşya depolama