ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าวกิจกรรม วันที่ประกาศ อ่าน
1
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 มอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ จรรยากรณ์ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.3 ครั้งที่ 5/2563 ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย นายจำลอง กกรัมย์ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม ส่วนวันที่ 19 2020-05-19 12:04:04
2
2
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พร้อมด้วย นายปรีชา เชยชุ่ม ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 2020-05-12 11:59:03
6
3
นายจำลอง กกรัมย์ ผอ. สวพ.3 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการบริหาร สวพ.3 ครั้งที่3/2563 2020-05-05 11:14:21
6
4
นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.3 ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.3 2020-04-21 09:38:46
7
5
นายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มอบ face shields ให้บุคคลากรโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชุน ตำบลศิลา 2020-04-21 09:36:37
9
6
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานข้าราชการพลเรือน ประจำปั 2563 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 2020-03-31 08:44:02
18
7
นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.3 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเ 2020-03-20 06:28:04
16
8
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2020-03-03 15:34:20
68
9
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ทาง vdo conference ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2020-03-03 14:22:35
28
10
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติปริวาสกรรม ณ วัดป่ามหาวนาราม บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอ 2020-02-28 12:54:40
13

ทั้งหมด 149 จำนวนหน้า : 15 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด