ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าวกิจกรรม วันที่ประกาศ อ่าน
1
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานข้าราชการพลเรือน ประจำปั 2563 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 2020-03-31 08:44:02
7
2
นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.3 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเ 2020-03-20 06:28:04
3
3
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2020-03-03 15:34:20
54
4
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ทาง vdo conference ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2020-03-03 14:22:35
18
5
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติปริวาสกรรม ณ วัดป่ามหาวนาราม บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอ 2020-02-28 12:54:40
8
6
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชกา 2020-02-26 16:53:50
12
7
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สวพ.3 และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรร่วมงานเรารักขอนแก่น ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 2020-02-26 16:44:09
8
8
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร และติดตามการดำเนินงานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นางนิยม ไข่มุกข์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการแ 2020-02-26 16:37:35
9
9
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 2020-02-24 11:58:07
7
10
นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.3 ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบการประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะ 2020-02-22 09:08:05
10

ทั้งหมด 144 จำนวนหน้า : 15 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด