หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นายอิสระ พุทธสิมมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอิสระ  พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรดขตที่ 3 ในการติดต…

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิ…

คลินิกพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมให้บริการและจัดนิทรรศการคลินิกพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเ…

ร่วมใจลงแขกดำนา แปลงนาเกษตรอินทรีย์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ และข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใ…

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถ…

จัดสอบผู้ใช้ รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ (ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต)

วันที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ได้จัดสอบผู้ใช้ รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ (ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต) เพื่อให้ผู้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และผ่านการทดสอบวัดผลความรู้ตามห…

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 25 กันยายน 2562  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถ…

1 2 4