หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมเพื่อหาแนวทางและการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ได้จัดประชุมแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ 

ลงแขกเกี่ยวข้าว ศวพ.ชัยภูมิ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสาว อัญชลี เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ และข้าราชการพนักงานราชการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวในแปล…

นายอิสระ พุทธสิมมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอิสระ  พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรดขตที่ 3 ในการติดต…

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิ…

คลินิกพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมให้บริการและจัดนิทรรศการคลินิกพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเ…

ร่วมใจลงแขกดำนา แปลงนาเกษตรอินทรีย์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เชื้อบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ และข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใ…

1 2 5