หน้าหลัก

ระบบผู้ใช้/ผู้รับจ้างพ่นวัตถุอนตราย 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริฟอส)

คู่มือการใช้งาน อบรมและสอบระบบผู้รับจ้างพ่น

สแกนคิวอาร์โค้ด ได้เลย……

 📣📣ประชาสัมพันธ์ 🌺🌺 ขยายเวลาในการอบรมและสอบผู้รับจ้างพ่น/ผู้พ่นที่เป็น ลูกจ้างวัตถุอันตราย “ไกลโฟเซต พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส” ของจังหวัดชัยภูมิ 📌ตารางจัดอบรมและสอบผู้รับจ้างพ่น/ผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างวัตถุอันตราย “ไกลโฟเซต พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส” ของจังหวัดชัยภูมิ 📌หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ สามารถมาลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที 
☎️สอบถามโทร 044 – 124290 หรือ 093 – 4159900

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

จัดอบรมผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจำกัดการใช้

วันที่ 5 – 17 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ได้จัดสอบผู้ใช้ รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ (ไกลโฟเซต,คลอร์ไพริฟอส,พาราควอต) เพื่อให้ผู้ใช้ รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และผ่านการทดสอบวัดผลค…

ทำบุญตักบาตรและถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์อาคารที่ทำการหลังใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรของศวพ.ชัยภูมิ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์อาคารที่ทำการหลังใหม่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ จังหวัดชั…

จัดสอบผู้ใช้ รับจ้างพ่นวตถุอันตรายจำกัดการใช้

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ได้จัดสอบผู้ใช้ รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ (ไกลโฟเซต,คลอร์ไพริฟอส,พาราควอต) เพื่อให้ผู้ใช้ รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และผ่านการทดสอบวัดผลคว…

จัดงานเสวนาเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนผลงานสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ กุลชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของศวพ.ชัยภูมิ ได้จัดงานเสวนาเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเสวนาเกษตรกรหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ เกี่ยวกับการเพิ่…

จัดนิทรรศการสถานีเรียนรู้ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายนพดล ดอกไม้ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศวพ.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการสถานีเรียนรู้ ในงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้เรื่อง…

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข…

ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 นายเสรี พรมนนท์ เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศวพ.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนรู้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผย…

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวรัตนาภรณ์ กุลชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศวพ.ชัยภูมิ ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ปี 2562 ในโครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผล…

จัดนิทัรรศการโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายนพดล ดอกไม้ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศวพ.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ชัยภูมิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    ด้วยการสร้างเครือข่ายให้องค์ความรู้แก่เกษตรก…

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 16.40 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำคณะราชการและประชาชนชาวชัยภูมิ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม…

มาตราการจำกัดการใช้ 3 สาร